Change your language and location

AustraliaAustralia

AustriaAustria

BotswanaBotswana

BulgariaBulgaria

CanadaCanada

CroatiaCroatia

Czech RepublicCzech Republic

DenmarkDenmark

EstoniaEstonia

FranceFrance

GermanyGermany

HungaryHungary

IcelandIceland

ItalyItaly

JapanJapan

KoreaKorea

LatviaLatvia

LithuaniaLithuania

LuxembourgLuxembourg

MozambiqueMozambique

NamibiaNamibia

NetherlandsNetherlands

New ZealandNew Zealand

NorwayNorway

PeruPeru

PhilippinesPhilippines

PolandPoland

PortugalPortugal

RomaniaRomania

Slovakia (Slovak Republic)Slovakia (Slovak Republic)

SloveniaSlovenia

South AfricaSouth Africa

SpainSpain

SwedenSweden

SwitzerlandSwitzerland

United KingdomUnited Kingdom

United StatesUnited States

ZambiaZambia

Åland IslandsÅland Islands

International

Change your language and location

AustraliaAustralia

AustriaAustria

BotswanaBotswana

BulgariaBulgaria

CanadaCanada

CroatiaCroatia

Czech RepublicCzech Republic

DenmarkDenmark

EstoniaEstonia

FranceFrance

GermanyGermany

HungaryHungary

IcelandIceland

ItalyItaly

JapanJapan

KoreaKorea

LatviaLatvia

LithuaniaLithuania

LuxembourgLuxembourg

MozambiqueMozambique

NamibiaNamibia

NetherlandsNetherlands

New ZealandNew Zealand

NorwayNorway

PeruPeru

PhilippinesPhilippines

PolandPoland

PortugalPortugal

RomaniaRomania

Slovakia (Slovak Republic)Slovakia (Slovak Republic)

SloveniaSlovenia

South AfricaSouth Africa

SpainSpain

SwedenSweden

SwitzerlandSwitzerland

United KingdomUnited Kingdom

United StatesUnited States

ZambiaZambia

Åland IslandsÅland Islands

International

Stäng
« Tillbaka
2024-05-02

Kompostering av latrinavfall

Vad ska du tänka på vid kompostering av latrinavfall? Här hittar du tips och råd för att kunna börja med din latrinkompost.


Med våra toalettlösningar blir du en del av kretsloppet! Du kan enkelt komposterade latrinavfallet med en kompost som passar dina behov. Vi rekommenderar en latrinkompost där du kan kompostera toalett- och hushållsavfall tillsammans. En bra lösning för att du enkelt och på egen hand ska kunna producera jordförbättring!


Innehållet i en latrinkompost varierar kraftigt beroende på vilken typ av toalettlösning du har, med eller utan urin. Med urin i tunnan kommer du få en mycket blöt och näringsrik kompost och utan urin kommer det vara en ganska torr och fattigt på åtminstone kväve. Toalettpapper är också torrt och näringsfattigt.


Tänk på att latrin kan innehålla smittsamt material, sås om bakterier och virus. Det måste alltid hanteras på ett sätt så att ingen smitta sprids. Du behöver alltid vara noggrann och hantera din latrin på ett säkert sätt.


Kontrollera kommunens bestämmelse

I alla kommuner finns bestämmelser för kompostering. Innan du skaffar en kompost bör du kontrollera vad som gäller i din kommun. Vid latrinkompostering krävs alltid tillstånd, så tänk på att skicka in en ansökan i god tid. Du hittar ofta information och blanketter på kommunens hemsida. Bestämmelserna kan variera, men när det gäller latrinkompostering brukar det innebära:

 

> Att behållaren ska ha en tät botten och ett lock, så att eventuella smittsamma organismer inte ska kunna nå grundvattnet.

> Att materialet ska ligga i behållaren en viss tid efter sista påfyllningen. Vanligen i 12–24 månader. Under den tidsperioden räknar man med att de smittsamma bakterierna ska ha hunnit dö. För att säkerställa detta kräver kommunen i regel att latrinkompostering ska bestå av två separata delar, vilket i sin tur innebär två olika behållare.

> Att kompostbehållaren ska ha en viss volym. I regel 350 L i två behållare om det bara är latrinavfall som ska komposteras och 500 L om det ska samkomposteras med matavfall. Observera att volymen gäller för fritidshus. Vid permanent boende krävs ofta den dubbla volymen.

 

När det gäller hushållsavfall ska komposten i regel vara isolerad, ventilerad och skadedjurssäker samt att du ska placera och sköta den så att du inte stör dina grannar. Läs mer om vad som gäller vid hushålls- och/eller trädgårdsavfall här.


Placering av kompost

Börja med att fundera på var du ska placera komposten. Välj helst en skuggig plats, då kommer komposten mer att leva ett eget liv och inte påverkas lika mycket av solen. Se till att det finns plats för två behållare och att det finns utrymme att arbeta med komposten. Det kan till exempel vara bra att det finns plats för en skottkärra när du ska tömma komposten. Jämna till marken så att den är så plan som möjligt. Kommunens bestämmelser brukar sällan innehålla några regler om var komposten ska placeras på tomten. Undvik att ställa komposten nära en dricksvattentäkt eller på en plats som strö grannarna på något sätt.


Om du komposterar hushållsavfall är det också bra att ha strömaterial till hands. Det behövs för att få bra funktion på kompostprocessen. Strömaterial kan vara sågspån, kutterspån, halvmultnad lövkompost, rivet tidningspapper eller torvmull. Observera att du inte ska använda strömaterial vid enbart latrinkompostering. Då blir det för lite vätska och näring för att du ska kunna få hög effekt på komposteringen.


Latrinhantering: Viktigt med syre, vatten och balans

Att hantera latrin effektivt kan förenkla din vardag avsevärt, det finns flera steg där smarta val kan göra stor skillnad. I komposten kommer bakterier och mikroskopiska svampar att bryta ner materialet till sina beståndsdelar, bland annat koldioxid, vatten och näringsämnen. För att du ska få rätt typ av mikroorganismer att trivas och arbeta bra krävs att det finns tillräckligt med syre, lagom med vatten samt balans mellan näringsrikt och näringsfattigt material. Nedan följer några grundläggande åtgärder som kan underlätta latrinhanteringen: 


Latrinsäckar och material

En enkel åtgärd för att förbättra hanteringen av latrinbehållaren är att använda komposterbara säckar. Dessa säckar finns i olika grader av nedbrytbarhet beroende på material och är lämpliga både för system med och utan urinhantering. Latrinsäckar gör det trevligare och enklare att hantera den tömda latrinbehållaren. 

För att hantera vätskan som samlats i botten av kompostbehållaren, rekommenderas det att grundlägga med ett lager torvmull. Torvmull har god förmåga att suga upp vätska och är ett kostnadseffektivt alternativ som även kan återanvändas i trädgården. Mängden torvmull som behövs i botten av kompostbehållaren beror på om tunnan innehåller urin och på mängden material som ska komposteras. Det är viktigt att inte blanda bottenskiktet med kompostmaterialet ovanför, då det är avsett att hantera vätskan. Har du en urinseparerande toalett och har använt dig av en absorberingsduk i latrinbehållaren har denna sugit upp vätskan. Absorberingsduken går dessutom utmärkt att slänga i latrinkomposten då dessa är gjorda av 100% naturfiber. 


Tömning och påfyllning

När du tömmer latrinbehållaren använd en grep/kompostskruv för att göra en liten grop i kompostmaterialet, töm sedan innehållet från behållaren och täck över. Detta räcker som omblandning under kompostens aktiva period. Om du redan har lagt strömaterial i latrinkomposten lan det hända att du behöver tillföra ytterligare material i komposten för att uppnå rätt balans. Det är viktigt att blandningen inte blir för blöt, men inte heller för torr. Justera mängden strömaterial efter behov, det är avgörande för att upprätthålla en effektiv komposteringsprocess. 

En latrinkompost arbetar normalt inte med lika hög temperatur som en hushållskompost. Temperaturen ligger ofta inte mycket högre än omgivningsluften och i ett fritidshus, där det inte sker någon påfyllning på vintern, fryser materialet. Dt tinar dock upp på våren och då fortsätter processen igen. 

Är latrinkomposten skött på rätt sätt tar det normalt 12–24 månader att producera färdig kompostmull och kan då tömmas. Då har också kommunernas bestämmelser om tömning tidigast 6 månader efter senaste påfyllning tillgodosetts.  Räkna med att det finns risk för lukt när du gräver ur det blöta bottenmaterialet. Arbeta ner material i trädgårdskomposten eller täck det med trädgårdskompost eller jord en tid så försvinner lukten. 


Effektiv hantering genom samkompostering

Har du en kompost där du kan samkompostera hushålls- och latrinavfall förenklas underhållet betydligt, men dess hantering kan variera beroende på vilken typ av toalettlösning du har. Det finns olika toalettmodeller som hanterar avfall på olika sätt, vilket påverkar både komposteringens effektivitet och underhållskrav.

Har du till exempel en urinseparerande toalett, där urinen exempelvis leds till infiltration eller till en Ejektortank, har du mindre vätska i komposten och skötseln anpassas till det. Har du en toalett som inte separerar urinen från det torra avfallet har du mer vätska att ta hand om och skötseln blir annorlunda.


Fördelar med olika toalettmodeller

Om du har en urinseparerande toalett, där urinen leds bort till antingen infiltration eller en Ejektortank, innebär detta att komposten innehåller mindre vätska. Denna typ av toalettsystem underlättar skötseln av komposten eftersom den blir torrare och därmed enklare att hantera. Med mindre vätska i komposten minskar även risken för dålig lukt och underlättar vidare bearbetning av det fasta avfallet.

Om du har en toalett som inte separerar urinen från det fasta avfallet blir komposten våtare, vilket kräver en annan skötselrutin. Trots att det är möjligt att kompostera latrin även när urin ingår är processen betydligt enklare och mindre krävande utan urinens närvaro. Urinsortering medför inte enbart fördelen av enklare hantering; det bidrar också till en mer behaglig toalettlösning genom att minska luktbildning samt gör det lättare att hantera avfallstunnor. Dessutom erbjuds du att kunna använda näringsämnen i urinen som gödningsmedel. Det kan därför vara med fördel att välja en urinseparerande insats till exempelvis ditt utedass, eller att välja en urinseparerande toalett till din stuga.


Hantering och spridning av urin

Visste du att under ett dygn producerar en person mer urin än avföring? Därav kan det vara av fördel att enbart ha en urintoalett; dels för en enkel hantering av latrinkompsoten, dels för att kunna sprida urinen som växtnäring. När du har en urinseparerande toalett blir det nödvändigt att hantera inte bara innehållet i latrinkomposten, utan även den separata behållaren med urin. Självklart är det inte ett måste att återanvända urinen, men det är en av de stora fördelarna med att ha en urinseparerande toalett; att du kan återanvända hela ditt avfall.

När du inte har urin i latrinkomposten kommer innehållet bli torrare och näringsfattigare på framför allt kväve, däremot innehåller det fortfarande en hel del av både fosfor och kalium; vilket gör den idealisk för kompostering och användning som gödningsmedel.

När det handlar om gödning med urin är det alltid viktigt att kontrollera kommunens regler, det gäller olika i varje kommun och är därför ett måste att göra innan du kan hantera ditt avfall. Kan och får du använda urinen som växtnäring kan du med fördel använda dig av en Ejektortank. Det är en bra lösning för dig som vill sprida urinen och göra det till ett mindre arbetskrävande moment. För att minska risken för lukt vid spridning kan den behandlade utan bevattnas med lite vatten. Det finns olika sätt att göda sitt trädgårdsland och sin rabatt; urinen kan fyllas i en fåra eller i en grop varefter jord läggs tillbaka över.


Hantering av komposterbar biosäck

När du har en urinseparerande toalett bör du med fördel klä in din latrinbehållare med en komposterbar biosäck, det är med fördel att använde de mest lättnedbrytbara säckarna som exempelvis är gjorda på majsstärkelser. Dessa hinner normalt inte börja brytas ner i latrinbehållaren, men dessa tar kortas tid på sig att brytas ner i latrinkomposten. Viktigt att komma ihåg när du använder komposterbara biosäckar:


1. Knyt aldrig ihop påsen

2. Ställ inte påsen i ett hörn av komposten, då kommer nedbrytningen ta längre tid

3. Gör hål i påsen för att påskynda nedbrytningsprocessen alt.

4. Häll ut innehållet och släng säcken i komposten


Nedbrytningsprocessen varierar eftersom påsens nedbrytningstid påverkas av den biologiska aktiviteten i marken eller komposten samt exponering av solljus. Eftersom de komposterbara biosäckarna är utformade för att tåla den långa tiden i behållaren är nedbrytningen i marken eller kompost också långsam.

- 

Denna typ av integrerat avfallshanteringssystem förbättrar inte bara saniteten utan bidrar även till en mer hållbar och miljövänlig livsstil. Detta är ett alternativ för dig som verkligen vill ta vara på ditt avfall och återbruka det på bästa sätt.

Lycka till! 

Källa: https://www.avloppscenter.se/kunskapsbank/allt-om-kompostering/latrin-kompost/