Not in Åland Islands?

Select your shipping country below.

Stäng
« Tillbaka
2020-04-01

Vilken toalettlösning passar dig?

Det finns mycket att ta ställning till och ta reda på när man ska välja toalettlösning. Därför har vi gjort en kortare guide med saker som kan vara bra att tänka på innan man köper sin toalett!

 

🚽 Kommunala bestämmelser

Alla kommuner har bestämmelser gällande hanteringen av latrin, urin, och urinblandat spolvatten från toaletter. Bestämmelserna kan variera mellan kommunerna ~ vilket beror på att varje kommun utgår från lokala miljöförhållanden. Bestämmelserna om latriner tar sikte på att eventuella sjukdomsalstrande bakterier inte sprids utanför toaletten eller latrinkomposten. Bestämmelserna innehåller därför krav på att botten ska vara tät och att materialet inte får spridas ut förrän minst tolv månader efter att den sista påfyllningen skedde.

Urin får i regel spridas på växande gröda på den egna tomten, men det finns kommuner som inte tillåter att urin sprids. Vissa kommuner har krav på att tomten ska ha tillräcklig storlek för att urin ska få spridas.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, eller motsvarande, i den kommun där toalettlösningen ska användas så att du väljer ett alternativ som är accepterat av kommunen. Många kommuner har lagt ut sina bestämmelser på sin hemsida. Det är kommunens miljönämnd som bestämmer vad du får och inte får göra. När kommunen tar ställning till din ansökan om att få installera en ny toalettlösning, är deras utgångspunkter att lösningen:

 

👉 Ska klara av att leva upp till den skyddsnivå som gäller för platsen

👉 Ska vara utformad för fem helårsboende personer, även om det handlar om ett fritidshus

👉 Ska kompletteras av någon form av behandling av ditt bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

 

Tänk på att många kommuner redan har dragit in latrintömningen och att flera kommuner snart kommer att göra detsamma. Kontrollera därför hur det ser ut i den kommun du ska installera toalettlösningen.

 

🚽 Tillgängligt utrymme/ tomtens lämplighet för infiltration

Finns det ett utrymme under eller några meter bort från toalettrummet ökar antalet möjliga lösningar. När en fastighet ska byggas eller byggas om är det därför viktigt att i ett så tidigt stadium som möjligt ta ställning till vilken lösning som ska användas.

Utrymmet under golvet kan användas som ett förmultningsrum eller för att samla avfallet i en latrintunna för latrinkompostering utomhus. Kontrollera att utrymmet räcker för den lösning du väljer.

Där urininfiltration är tillåten är faktorer så som markens lämplighet för infiltration samt avstånd till ytvatten, dricksvattentäkter och tomtgräns avgörande. För att kunna fastställa markens lämplighet och avstånd till grundvatten krävs ofta att prov-gropar grävs.

 

🚽 Komfort, hantering och kostnad

Fundera över vilken komfort du vill ha. Kanske vill du ha det precis som hemma, eller nöjer du dig med ett enklare alternativ? Och hur mycket jobb vill du lägga ner på hantering? Kan du tänka dig att själv ta hand om och kompostera din latrin och sprida urin från en torr toalettlösning eller tömma asklådan från en förbränningstoalett?

Sist, men inte minst: Hur mycket får toalettlösningen kosta? Investerings- och driftskostnader varierar stort mellan de olika alternativen. Ju högre krav du ställer på komfort och liten insats i skötsel ~ desto mer kostar det ~ både i investerings- och driftskostnad.

 

  
Från vänster: CINDI® Family och Villa® 9010

”En urinseparerande toalett separerar urinen från det fasta avfallet, vilket gör det helt luktfritt i utrymmet där toaletten står.”


  
Från vänster: Separett Freeze och Pee 1020

 

🚽 Förbränningstoalett

Förbränningstoaletter blir mer och mer populära och är den toalettlösning som ökar mest i Nordens fritidshus. Den enkla användningen och det komfortabla i att den enda restprodukten är ren aska som kan spridas som växtnäring i trädgården, bidrar till den positiva utvecklingen för förbränningstoaletten. Skippa avlopp, grävning och stora installationer. Allt som förbränningstoaletten kräver är el och ventilation!

För att få en god funktion över tid är det viktigt att installationen görs enligt gällande föreskrifter och att toaletten sedan sköts enligt anvisningar. Det är inte speciellt svårt, men det är viktigt att det blir rätt.

CINDI® är vår familj av förbränningstoaletter som består av modellerna: CINDI® Basic och CINDI® Family. Om du letar efter en komplett toalettlösning med en lättanvänd slutprodukt hittar du svaret i CINDI®-produktfamiljen.

 

🚽 Urinseparerande toalett

I vårt sortiment finns en rad olika typer av urinseparerade toalettlösningar som passar för olika behov och situationer. Villa® urinseparerande toalett är och har under lång tid varit väldigt populär över hela världen och uppskattas för sin användarvänlighet och enkelhet. Tack vare att urinen tas om hand separat minskar lukten avsevärt och den lilla lukten som finns kvar ventileras effektivt ut med hjälp av en tyst inbyggd fläkt. Dessa toaletter behöver el eller batteri/solceller och ventilation för att fungera.

Vår nyaste familjemedlem Tiny® är speciellt utvecklad för tiny homes och andra mindre installationer såsom husbilar, husvagnar, båtar och jaktstugor. Det enda som behövs är ström och ett ventilationsrör ut från toaletten. Har du ett mindre toalettutrymme? Då är Tiny® något för dig!

Vi erbjuder även urinseparerande Torrdass som är den perfekta uppgraderingen på befintligt utedass eller om man önskar att bygga ihop sin egen toalettlösning (DIY). Torrdasset monteras enkelt på befintligt utedass och urinsepareringen gör att lukten minskar avsevärt.

Letar du efter en hygienisk och användarvänlig toalettlösning för ditt fritidshus eller permanentboende, bör du definitivt kolla in våra urinseparerande lösningar!

 

 🚽 Frystoalett

Separett Freeze 2000 är vår frystoalett som hanterar avfallet på ett enkelt och luktfritt sätt ~ genom att frysa avfallet! Allt du behöver är en elkontakt och efter en timme är toaletten klar att användas. Urinen och det fasta avfallet samlas i en behållare inuti toaletten och töms i en latrinkompost när den är full. Efter användning fryses avfallet och blir luktfritt.

Letar du efter en enkel och flyttbar toalettlösning som inte kräver en fast installation? Men som är enkel att använda? Då är Freeze lösningen du letar efter!

 

 🚽 Urintoalett

Pee 1020 är en urintoalett avsedd att hantera urinen och är ett bra komplement om du redan äger en förbränningstoalett. Med hjälp av Pee kan du enkelt samla in och använda urinen som gödningsmedel för till exempel dina rabatter och din gräsmatta.

Om du är på jakt eter extra kapacitet för din förbränningstoalett eller en toalett för smidig uranhantering är Pee det rätta valet!